NASZE PLATFORMY SPRZEDAŻOWE:

PASAŻ HANDLOWY Z OGRZEWANIEM

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z

BELKA KOMINKOWA

w klasycznych modelach kominków jest to ozdobny element kominka, wykonany najczęściej z drewna, oddzielający środkową część kominka od tzw. czapy, stanowiącej górny element całej obudowy kominkowej.

BIOMASA

jako powszechnie stosowanym paliwem do kotłów nazywamy drewno oraz jego odpady, słomę, palety, a także specjalne uprawiane rośliny energetyczne. Spalanie biomasy nie powoduje tak dużej emisji dwutlenku siarki, jak spalanie węgla.