NASZE PLATFORMY SPRZEDAŻOWE:

PASAŻ HANDLOWY Z OGRZEWANIEM

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z

CENTRALNY NAWILŻACZ

dodatkowy element systemu ogrzewania powietrznego, który kontroluje wilgotność powietrza.

CIĄG

inaczej cug, powstaje w wyniku różnicy temperatur pomiędzy gorącym powietrzem unoszącym się do góry, a zimnym, opadającym. Wywołany jest różnicą ciśnień. Wynika to z faktu, że u podstawy komina w jego wnętrzu ciśnienie jest mniejsze niż na zewnątrz na tej samej wysokości. Ciąg jest tym większy im wyższy jest komin i większa różnica temperatur.

CIEPŁOMIERZ

jest to urządzenie do pomiaru ilości zużytej energii cieplnej pobranej z wodnej sieci ciepłowniczej.

CZAPA KOMINKA

inaczej okap, jest to górny element obudowy wkładu kominkowego, o różnorodnym kształcie, w którym umieszczone są kratki wylotowe ciepłego powietrza i ewentualnie dystrybutor ciepłego powietrza oraz rury rozprowadzające ciepło.

CZOPUCH

jest to element wkładu kominkowego umiejscowiony bezpośrednio na korpusie wkładu i połączony z nim na pomocą śrub i kitu odpornego na wysokie temperatury.

CZERPNIA WEWNĘTRZNA

element systemu ogrzewania powietrznego, zbiera ochłodzone powietrze z pomieszczenia i doprowadza je do pieca. Zalecane jest zamontowanie jej w kanale w centralnej części domu.

CZERPNIA ZEWNĘTRZNA

element systemu ogrzewania powietrznego, która umożliwia dostarczanie świeżego powietrza do systemu. Umieszona z zewnętrznej ścianie budynku.

CZUJNIK TEMPERATURY

element standardowego ciepłomierza, mierzący temperaturę na wejściu i wyjściu.