NASZE PLATFORMY SPRZEDAŻOWE:

PASAŻ HANDLOWY Z OGRZEWANIEM

Twój koszyk
Koszyk jest pusty

Ubezpieczenie domu w budowie

 
200,00 
PZU DOM
W magazynie
+
Pakiet obejmuje:

UBEZPIECZENIE NIERUCHOMOŚCI - budynek mieszkalny w stadium budowy - suma ubezpieczenia według wybranej opcji

WAŻNE:
suma ubezpieczenia powinna odpowiadać wartości mienia na dzień zawarcia umowy i być powiększona o koszty robót budowlanych, instalacyjnych, elektrycznych zaplanowanych do wykonania w okresie ubezpieczenia

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (OC) - suma gwarancyjna 50 000 zł

UBEZPIECZENIE SZKLANYCH PRZEDMIOTÓW OD STŁUCZENIA - suma ubezpieczenia 1 000 zł

UBEZPIECZENIE OCHRONY PRAWNEJ - wariant Komfort

 

Okres ubezpieczenia: od momentu zawarcia polisy do zakończenia stadium budowy.

Zakończenie budowy, nadbudowy lub rozbudowy następuje w momencie:

 1. pierwszego zamieszkania – w przypadku nowo wznoszonego: domu jednorodzinnego lub domu wielorodzinnego,
 2. rozpoczęcia użytkowania – w przypadku nowo wznoszonego: domu letniskowego lub budynku niemieszkalnego,
 3. zakończenia prac – w przypadku rozbudowy lub nadbudowy;

UBEZPIECZENIE NIERUCHOMOŚCI - budynek mieszkalny w stadium budowy

Już od momentu rozpoczęcia prac przygotowawczych, w tym wytyczenia geodezyjnego budynku w terenie, można zawrzeć polisę ubezpieczenia domu.

Ubezpieczenie domu lub budynku w stadium budowy obejmuje – oprócz murów, stałych elementów oraz elementów zewnętrznych – również materiały budowlane,  instalacyjne i wykończeniowe przeznaczone do zamontowania, które znajdują się na posesji  lub działce rekreacyjnej. Zakres ubezpieczenia tych materiałów jest taki sam, jak zakres ubezpieczenia domu lub budynku w stadium budowy.

WAŻNE:
Materiały budowlane powinny być składowane zgodnie z zaleceniami producenta.

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (OC) - suma gwarancyjna 50 000 zł

Co gwarantuje ubezpieczenie OC w życiu prywatnym?

 • ochronę na wypadek szkód wyrządzonych osobom trzecim, związanych z czynnościami życia prywatnego lub posiadanym mieniem,
 • ochronę szkód rzeczowych spowodowanych osobom trzecim w związku z bezpośrednim działaniem wody lub innej cieczy, która wydostała się z instalacji centralnego ogrzewania, klimatyzacyjnej, wodnej lub kanalizacyjnej lub urządzeń domowych bezpośrednio z nimi współpracujących, gdy źródło powstania szkody znajduje się w mieszkaniu, domu, budynku (np. awaria ogrzewania w ubezpieczonym mieszkaniu spowodowała zalanie sufitu u sąsiada).

Za jakie przykładowe zdarzenie będziemy odpowiadać?

 • pies ubezpieczonego uciekł i wbiegając na ulicę, spowodował wypadek, w którego wyniku uszkodzeniu uległ samochód,
 • podczas spaceru przechodzień poślizgnął się na nieodśnieżonym chodniku przed domem ubezpieczonego i skręcił kostkę,
 • dziecko ubezpieczonego podczas zakupów w sklepie strąciło drogi wazon,
 • doszło do awarii pralki lub zmywarki, wskutek czego zalane zostało mieszkanie sąsiada.

 

UBEZPIECZENIE SZKLANYCH PRZEDMIOTÓW OD STŁUCZENIA - suma ubezpieczenia 1 000 zł

Jakie przedmioty obejmujemy ochroną?

Oszklenia okienne, drzwiowe, ścienne, dachowe, wykładziny (ceramiczne, szklane lub kamienne), meble szklane oraz elementy szklane stanowiące składową część mebli, akwaria, terraria, płyty kuchenne (ceramiczne, szklane lub indukcyjne), szklane kabiny prysznicowe i parawany łazienkowe, szyby kominkowe, witraże (jako oszklenie okien lub drzwi), blaty i parapety (ceramiczne, szklane lub kamienne), szklane elementy okapu, szyby w piekarniku lub kuchence mikrofalowej, umywalki (ceramiczne lub szklane), wanny, brodziki, muszle klozetowe, bidety, kolektory słoneczne (solary), zabudowy balkonów, tarasów, lustra zamontowane na stałe.

Od czego chronimy?

Ubezpieczeniem objęte są szkody polegające na stłuczeniu (rozbiciu) lub pęknięciu szklanych przedmiotów w następstwie zdarzeń innych niż: zdarzenia losowe, dewastacja, kradzież z włamaniem, rabunek w miejscu ubezpieczenia, akcja ratownicza prowadzona w związku z wypadkiem ubezpieczeniowym objętym ochroną ubezpieczeniową.

Jakie stłuczenia mogą zostać objęte ochroną?

 • stłuczenie szyby w drzwiach w wyniku przeciągu,
 • stłuczenie płyty kuchennej w wyniku upadku garnka,
 • stłuczenie szklanego stolika wskutek jego przewrócenia,
 • stłuczenie szyby kominkowej w wyniku przypadkowego uderzenia w nią drewnem,
 • stłuczenie baterii solarnych na skutek prac remontowych na dachu.

UBEZPIECZENIE OCHRONY PRAWNEJ - wariant Komfort

Co gwarantuje ubezpieczenie ochrony prawnej?

Porada telefoniczna, przesłanie wzorów pism, przesłanie tekstów aktów prawnych.

W jakich sytuacjach możesz skorzystać z ubezpieczenia?

 • Sprzedawca nie chce zwrócić pieniędzy za wadliwy towar.
 • Sąsiad strącił doniczkę na twój świeżo wyremontowany taras.
 • Przechodzień złamał nogę, bo zapomniałeś odśnieżyć chodnik przed domem.
 • Zostałeś oskarżony o zakłócanie porządku.
 • Właściciel bez powodu i uprzedniego powiadomienia podnosi ci cenę czynszu.
 • Najemca zdemolował twoje mieszkanie.
 • Sprzedawca zwleka z wysyłką zakupionego towaru.
 • Zakupiony produkt nie zgadza się z opisem i nie spełnia twoich oczekiwań.

Wraz z ochroną budynku mieszkalnego w stadium budowy oferujemy w pakiecie:

 

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym

Jeżeli Ty lub Twoi bliscy nieumyślnie wyrządzicie szkodę innej osobie, np.:

 • nie odśnieżysz chodnika przed swoim domem, a ktoś poślizgnie się na nim i np. złamie rękę,
 • Twoje dziecko wybije piłką szybę w oknie sąsiada,
 • Twoje ogrodzenie przewróci się na czyjś samochód,
 • podczas jazdy rowerem potrącisz pieszego,

wypłacimy odszkodowanie poszkodowanemu.

 

Ubezpieczenie przedmiotów od stłuczenia – nie tylko szklanych

Z naszym ubezpieczeniem nie musisz już bać się stłuczenia przedmiotów w domu – nie tylko szklanych.

Wypłacimy odszkodowanie, jeżeli ktoś lub coś je stłucze, np.:

 • dziecko gra w piłkę i stłucze szybę,
 • przeciąg zatrzaśnie drzwi i stłucze w nich szybę,
 • pokrywka garnka spadnie na płytę indukcyjną i ją stłucze.

Ubezpieczyć możesz m.in.:

 • szyby w drzwiach lub oknach,
 • szklaną lub indukcyjną płytę kuchenną,
 • szklaną kabinę prysznicową,
 • ceramiczną umywalkę,
 • szklany stolik lub inny mebel,
 • lustro zamontowane na stałe,
 • akwarium,
 • szybę kominkową,
 • kolektory słoneczne (solary) na dachu.

 

Ubezpieczenie ochrony prawnej

Masz problem prawny, którego nie potrafisz rozwiązać? Z naszym ubezpieczeniem zapewnimy Tobie i Twoim bliskim ochronę interesów prawnych i bezpieczeństwo na co dzień.

W razie problemu prawnik:

 • wskaże Ci właściwą ścieżkę postępowania,
 • udzieli porady,
 • prześle wzór pisma lub tekst niezbędnego aktu prawnego.

Z ubezpieczenia skorzystasz w związku z:

 • dochodzeniem odszkodowania z tytułu czynów niedozwolonych (np. gdy ktoś zniszczy elewację Twojego domu)
 • obroną w zakresie prawa karnego i wykroczeń (np. gdy ktoś złamie nogę na Twoim nieodśnieżonym chodniku)
 • obroną interesów prawnych związanych z domem (np. w razie konfliktu ze współwłaścicielem)
 • dochodzeniem roszczeń w związku z zakupami dokonanymi przez internet (np. gdy sprzedawca zwleka z wysyłką towaru)

Opady i powodzie
Polska leży w dorzeczu dwóch dużych rzek – Wisły i Odry. Wyznaczono na nich aż 267 obszarów zagrożonych powodzią. To teren o łącznej wielkości 20 752 km2, który zamieszkuje ok. 302 750 osób.

Huragany
68 459 – tyle razy interweniowała straż pożarna w 2015 roku w całym kraju z powodu silnych wiatrów. Najczęściej dochodziło do nich w województwach: śląskim, mazowieckim i wielkopolskim.

Pożary
184 817 pożarów wybuchło w Polsce w 2015 roku. Według straży pożarnej blisko 30 tys. razy paliły się domy i mieszkania. Najwięcej pożarów było na Mazowszu (4046), a najmniej w Opolskiem (727).

Kradzieże i dewastacje
W 2015 roku policja odnotowała:
• 150 800 kradzieży
• 94 680 kradzieży z włamaniem
• 43 777 uszkodzenia rzeczy (dewastacji)

Zalania
Zdecydowanie najwięcej zanotowanych szkód w domach to zalania, czyli wszelkie szkody związane z awarią instalacji wodnej, np. pękające wężyki doprowadzające wodę do baterii czy awarie urządzeń domowych, m.in. pralek, zmywarek.

Suma ubezpieczenia – w ubezpieczeniu nieruchomości, mienia ruchomego, szklanych przedmiotów od stłuczenia, ochrony prawnej, określona w umowie ubezpieczenia kwota stanowiącą górną granicę odpowiedzialności PZU; jeżeli umowa ubezpieczenia przewiduje limit odpowiedzialności z tytułu określonych szkód, wówczas limit ten stanowi górną granicę odpowiedzialności PZU z tytułu tych szkód;

Suma gwarancyjna – w ubezpieczeniu OC określona w umowie ubezpieczenia kwota stanowiąca górną granicę odpowiedzialności PZU;

Stadium budowy oznacza wznoszenie nowego budynku lub rozbudowę albo nadbudowę już istniejącego budynku.

Rozpoczęcie budowy, nadbudowy lub rozbudowy następuje z chwilą podjęcia prac przygotowawczych, w szczególności:

 1. wytyczenia geodezyjnego budynku w terenie,
 2. wykonania niwelacji terenu,
 3. zagospodarowania terenu wraz z budową tymczasowych obiektów,
 4. wykonania przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy, nadbudowy lub rozbudowy,

Nadbudowa – podwyższenie będącego już w stadium użytkowania: domu jednorodzinnego, domu wielorodzinnego, domu letniskowego lub budynku niemieszkalnego, przy niezmienionej powierzchni zabudowanej;

Rozbudowa – powiększenie powierzchni zabudowanej będącego już w stadium użytkowania: domu jednorodzinnego, domu wielorodzinnego, domu letniskowego lub budynku niemieszkalnego.

Zakończenie budowy, nadbudowy lub rozbudowy następuje w momencie:

 1. pierwszego zamieszkania – w przypadku nowo wznoszonego: domu jednorodzinnego lub domu wielorodzinnego,
 2. rozpoczęcia użytkowania – w przypadku nowo wznoszonego: domu letniskowego lub budynku niemieszkalnego,
 3. zakończenia prac – w przypadku rozbudowy lub nadbudowy;

Stałe elementy – elementy wyposażenia znajdujące się wewnątrz domu jednorodzinnego, domu wielorodzinnego, domu letniskowego lub budynku niemieszkalnego w stadium budowy, zamon­towane lub wbudowane na stałe, w szczególności:

 1. meble wraz z zamontowanym w nich na stałe lub obu­dowanym tymi meblami sprzętem zmechanizowanym,
 2. trwale związane z podłożem: wykładziny ścian, podłóg, schodów, sufitów lub słupów,
 3. kominki,
 4. schody wewnętrzne, antresole,
 5. tynki i powłoki malarskie,
 6. podwieszane sufity,
 7. wewnętrzne ścianki działowe dowolnej konstrukcji,
 8. zamontowane na stałe: stolarka okienna i drzwiowa wraz z oszkleniami i zamknięciami,
 9. kraty, rolety antywłamaniowe, czujki, sygnalizatory i inne elementy zabezpieczeń przeciwkradzieżowych i zabezpieczeń przeciwpożarowych,
 10. instalacje,
 11. urządzenia, osprzęt lub oprzyrządowanie instalacji, np. umywalki, zlewy, wanny, kabiny prysznicowe, brodziki, piece, grzejniki, podgrzewacze wody, gniazda wtyczkowe, włączniki,
 12. lustra wmontowane w ścianach;
 13. za stałe elementy uważa się także:
  • elementy wyposażenia znajdujące się wewnątrz budynku niemieszkalnego w stadium budowy, o których mowa w lit. a–l, które nie zostały jeszcze wbudowane lub zamontowane,
  • zewnętrzne: urządzenia klimatyzacyjne, urządzenia wentylacyjne, kraty, rolety antywłamaniowe, czujki, sygnalizatory, inne elementy zabezpieczeń przeciwkradzieżowych i zabezpieczeń przeciwpożarowych trwale związane z budynkiem niemieszkalnym w stadium budowy;

Elementy zewnętrzne – elementy wyposażenia znajdujące się na zewnątrz domu jednorodzinnego, domu wielorodzinnego, domu letniskowego lub budynku niemieszkalnego w stadium budowy, nie będące budowlą lub stałym elementem oraz trwale i bezpośrednio przymocowane do budynku, w szczególności:

 1. rynny i rury spustowe,
 2. zabudowy balkonów lub tarasów,
 3. balustrady,
 4. parapety,
 5. markizy,
 6. kolektory słoneczne (solary),
 7. instalacje wraz z urządzeniami stanowiącymi osprzęt tych instalacji, służące do funkcjonowania mieszka­nia, domu lub budynku niemieszkalnego lub budynku niemieszkalnego w stadium budowy, np. instalacja odgromowa, oświetlenie zewnętrzne budynku, z wyłączeniem zewnętrznych: anten telewizyjnych, anten radiowych, urządzeń klimatyzacyjnych, urządzeń wentyla­cyjnych, elementów zabezpieczeń przeciwkradzieżowych i elementów zabezpieczeń przeciwpożarowych;
 8. ponadto elementami zewnętrznymi są również: pompa cie­pła, domofon, video-domofon, służące do funkcjonowania budynku niemieszkalnego w stadium budowy, i które nie są trwale i bezpośrednio przymocowane do tego mieszkania, domu lub budynku;

 

Regulamin zawierania umów ubezpieczenia drogą elektroniczną na pasażu OGRZEWANIE.pl
 1. Zarządca pasażu handlowego ogrzewanie.pl jest agentem PZU SA zgodnie z umową agencyjną nr 3924/1/A/2017 podpisaną w dniu 17 stycznia 2017 roku, na podstawie której udostępnia możliwość zakupu polisy ubezpieczeniowej PZU DOM.
 2. Klient posługujący się numerem PESEL może zawrzeć umowę ubezpieczenia za pośrednictwem Pasażu.
 3. Zawarcie umowy ubezpieczenia następuje po łącznym spełnieniu warunków:
 • akceptacji OWU PZU SA i Regulaminu;
 • potwierdzeniu transakcji kupna Polisy, "kup teraz".
 • opłaceniu składki ubezpieczeniowej przez Klienta na konto iNetServis.
 1. Płatność za Polisę na konto iNetServis należy uiścić na konto: Bank IdeaBank numer rachunku: 22 1950 0001 2006 4536 1419 0002
 2. Potwierdzeniem zawartej umowy ubezpieczenia jest Polisa PZU opatrzona indywidualnym numerem, którą Klient otrzyma  na adres poczty elektronicznej, podanej przez Klienta.
 3. Rozpoczęcie przez Klienta transakcji kupna Polisy "kup teraz" jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu oraz OWU PZU SA oraz z zawarciem Umowy, bez konieczności sporządzania odrębnej umowy.
 4. Klient może w każdej chwili zakończyć korzystanie z usługi zawarcia polisy ubezpieczenia drogą elektroniczną. Jeśli Klient opuści strony pasażu ogrzewanie.pl, umowa ubezpieczenia rozwiązuje się bez konieczności składania odrębnych oświadczeń.
Procedura zawarcia umowy ubezpieczenia:
 • Poprzez wybór sumy ubezpieczenia z dostępnych opcji Klient wybiera wariant ubezpiecznenia
 • Wybierając opcję 'DO KOSZYKA' dokonuje zakupu akceptując regulamin.
 • Klient otrzymuje na adres e-mail informację o dokonanym zamówieniu i jego wartości wraz z podanym numerem konta bankowego do opłacenia polisy
 • po otrzymaniu płatności za ubezpieczenie status zamówienia ulega zmianie na zamówienie do realizacji
 • Klient otrzymuje link do formularza do uzupełnienia danych z polami wymaganymi w polisie oraz certyfikat z elektroniczną promesą
 • iNetServis wystawia polisę i wysyła do Klienta
 • status zamówienia zostaje zmieniony na: zrealizowany

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PZU DOM (OWU_PZU_DOM_tekst_jednolity_od_01.01.2016.pdf, 664 Kb) [Pobierz]