• Promocje
  • Kominki z kominem NOWOŚĆ
  • Piece KOZY
  • Grzejniki
  • Kotły i piece C.O.

OGRZEWANIE PODŁOGOWE - BUDOWA ZGODNIE Z NORMAMI

Elżbieta Szymkowicz
16-06-2021

Ogrzewanie podłogowe inaczej zwane podłogówką, najwłaściwiej jest zaplanować przed rozpoczęciem budowy domu. Wybierając ogrzewanie podłogowe, dostępne są jego dwa rodzaje:

wodne czyli cienkie rurki, którymi płynie ciepła woda,

elektryczne czyli różnego rodzaju maty, kable lub specjalne folie grzewcze, którymi płynie prąd.


Wykonanie instalacji ogrzewania podłogowego zawsze powinno być poprzedzone opracowaniem projektu technicznego, a materiały stosowane do wykonywania powinny być atestowane oraz gwarantować bezawaryjną eksploatację w okresach między remontami generalnymi budynku.

Izolacja termiczna (9) do ogrzewania podłogowego, wykonana może być z płyt styropianowych, wełny mineralnej usztywnionej żywicami lub specjalnymi materiałami izolacyjnymi, np. płytami styropianowymi z wypustkami o odpowiedniej wysokości, między którymi układa się rurki wodnego ogrzewania podłogowego. Dostępny na rynku jest również styropian pokryty fabrycznie warstwą folii metalizowanej, która tworzy barierę cieplną. Izolacja cieplna na gruncie nie może być mniejsza niż 10cm. Nie ma jednak przeszkód, aby była większa. Zagwarantuje to lepszą ochronę przed stratami ciepła w zimie. Wymagana grubość izolacji termicznej na stropie to zaledwie 5 cm, ponieważ warstwa izolacji cieplnej ma za zadanie jedynie skierowanie ciepła do pomieszczenia powyżej.

Izolacja przeciwwodna (8) jest niezbędna przy układaniu ogrzewania podłogowego na gruncie. Wykonuje się ja z folii polietylenowej lub z folii z naniesioną warstwą odblaskową, ułożone pod warstwą izolacji cieplnej.

Pas izolacji brzegowej (5) wykonany jest z taśmy przyściennej, do której przymocowana jest folia polietylenowa. Spełnia funkcje izolatora ograniczającego straty cieplne płyty grzejnej przez ściany budynku, jak również funkcję izolatora przeciwdźwiękowego pomiędzy elementami budynku oraz funkcję dylatacji, kompensującej rozszerzalność termiczną płyty grzejnej.


Konstrukcja podłogi w zależności od usytuowania pomieszczenia w budynku może się różnić. Na rys 1. oraz rys. 2. przedstawiona jest konstrukcja podłogi z wykonaniem wodnego ogrzewania podłogowego. Należy wiedzieć, że wszystkie materiały stosowane jako wykończenie podłogi, takie jak panele podłogowe, wykładziny elastyczne a nawet kleje i lakiery do parkietów, muszą mieć dopuszczenie od producenta do zastosowania na ogrzewaniu podłogowym. Jest to istotnie ważne, ponieważ materiały bez takiego dopuszczenia, mogą okazać się niebezpieczne, ze względu na wydzielanie substancji szkodliwych przy podwyższonej temperaturze użytkowania. Sposób montażu wodnego ogrzewania podłogowego << dowiedz się więcej >>.


Zastosowanie wszystkich powyższych elementów do wykonania instalacji wodnego ogrzewania jest niezwykle ważne. Należy pamiętać, że konstrukcja tej instalacji, powoduje, że czas jej eksploatacji nie powinien być krótszy od okresu eksploatacji budynku. Wymiana instalacji wodnego ogrzewania, w okresie eksploatacji budynku wiąże się  z dużymi kosztami finansowymi oraz jest bardzo uciążliwa. Zalecane jest zatem stosowanie materiałów, które charakteryzują się wyjątkową trwałością, szczelnością oraz wysoką wytrzymałością na naprężenia rozciągające.