• Promocje
  • Kominki z kominem NOWOŚĆ
  • Piece KOZY
  • Grzejniki
  • Kotły i piece C.O.

KOCIOŁ - CZYLI PODSTAWOWY ELEMENT INSTALACJI C.O.

Elżbieta Szymkowicz
16-06-2021

Kocioł jest źródłem ciepła i jednocześnie pełni on funkcję podstawowego urządzenia instalacji centralnego ogrzewania. To w nim powstaje ciepło w wyniku spalania paliw. Jest ono przekazywane do nośnika ciepła, którym najczęściej jest woda.

Możemy wyróżnić następujące rodzaje kotłów:

1

Kotły na paliwo stałe

Przeznaczone są do spalania węgla, koksu, brykietu, węgla brunatnego, torfu i drewna. Kotły na paliwa stałe dzielą się jeszcze pod względem spalania górnego i dolnego, na żeliwne i stalowe. Żeliwne kotły ze spalaniem górnym, nie są przystosowane do spalania węgla i to jest ich największą wadą. Do zalet można zaliczyć wysoką odporność na korozję. Kotły stalowe o konstrukcji spawanej ze spalaniem dolnym, są przystosowane do spalania węgla i dzięki tej zalecie górują nad kotłami żeliwnymi.

    
2

Kotły na paliwo ciekłe

Cieszą się dużą popularnością- większą, niż kotły na paliwa stałe, ale mniejszą, niż kotły gazowe. Wymagają one zbiorników do przechowywania oleju opałowego. Kotły te mogą być opalane olejem napędowym, opałowym i mazutem. Najdroższym wśród nich jest olej napędowy, najtańszy jest mazut. Porównując kotły na paliwa ciekłe z tymi na paliwa gazowe, to koszty eksploatacyjne są wyższe a sprawność niższa. W większym stopniu też zanieczyszczają środowisko.

3

Kotły na paliwo gazowe.

W ostatnich latach wzrosła ich popularność. Co raz częściej stosuje się je w domach jednorodzinnych. Do cennych zalet tych urządzeń należy pełna automatyka procesu spalania, nie trzeba dowozić materiału, nie trzeba wywozić żużla. Poza tym kocioł gazowy charakteryzuje się łatwością i czystością obsługi, bezdymnym spalanKotły gazoweiem, mniejszym zanieczyszczeniem, wysoką sprawnością, niskimi kosztami inwestycyjnymi, stałą gotowością eksploatacyjną i szybkim rozruchem, automatyzacją i regulacją temperatury oraz kontrolą zużycia ciepła. Kotły gazowe mają postać żeliwną, stalową i miedzianą. Dzielą się na jednofunkcyjne, które dostarczają nośnik ciepła na potrzeby ogrzewania pomieszczeń i kotły dwufunkcyjne, które wyposażone są w przepływowe lub pojemnościowe podgrzewacze.

4

Kotły na wielopaliwowe.

Jak nazwa wskazuje, są one przystosowane do spalania dwóch lub więcej paliw. Bardzo często łączy się kotły węglowe z zespołem grzałek elektrycznych. W kotłach gazowych spotyka się uzupełniające palniki gazowe lub olejowe.